Et sikkert besøg

Kilde: horesta.dk/safetovisit

 

En del af SAFE TO VISIT

Her på siden kan du via. vores samarbejde med brancheorganisationen Horesta. -Høre om den tryghed du som gæst kan forvente når du besøger Posthuset.

  images/sikkerlogo-2.png

 

Kære gæst 

HORESTAs “SAFE TO VISIT”-guideline giver jer sikkerhed for, at virksomheden afbøder risikoen blandt gæster og personale for COVID-19 tilfælde. 

Vejledningen baserer sig på myndighedernes retningslinjer for branchen, som er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning og COVID-19. Disse retningslinjer og anbefalinger skal virksomheden efterleve. 

Det drejer sig om afstandskrav, rengøring, hygiejne, gæstehåndtering, gode arbejdsgange og kommunikation til gæster og personale om virksomhedens politikker i forhold til Corona og COVID-19. 

Med “SAFE TO VISIT” sikrer virksomheden en effektiv træning i god hygiejne og arbejdsgange i forhold til COVID-19, og at beskyttelsesforanstaltninger er gennemskuelige og korrekt implementeret. Både ledelse og medarbejdere undervises i guidens indhold ved et e-learningsprogram med en afsluttende test. 

Udover afstandskrav er rengøring og afbrydelse af smitteveje centrale i forebyggelse af COVID-19. De Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer danner grundlag for guidens for rengøringsplaner og retningslinjer for god hygiejnepraksis. 

“SAFE TO VISIT” er opbygget med 5 punkter, som kontrolleres internt af virksomheden 

images/sikkerhed-horesta.jpg

Guidens 5 punkter omfatter: 

1. SIKKER AFSTAND 

Sikker afstand drejer sig om, at lokaler og udendørsarealer indrettes efter de til enhver tid gældende retningslinjer, som myndighederne anbefaler. 

Virksomhedens lokalerne er indrettet, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Virksomhed har endvidere udarbejdet retningslinjer for ophold i lokaler og øvrige gæsteområder, herunder afstandsmarkering og øvrig informativ skiltning til gæsterne. 

2. KLAR INFORMATION OM GOD ADFÆRD 

Gæster er senest ved ankomst oplyst om sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at blive hjemme, hvis gæsten har COVID19 symptomer. Gæster rådgives endvidere ift. at holde afstand, vaske hænder, hosteetikette. 

3. GRUNDIG RENGØRING, VASK OG DESINFEKTION 

Virksomheden har udarbejdet en plan for rengøring og desinfektion og sikret grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som berøres af mange. Planen indbefatter bl.a. sikring af, at der foretages ekstra grundig rengøring i forbindelse med ankomst, under ophold og ved afrejse. 

4. SIKKERHED FOR HØJ HYGIEJNE 

Alle medarbejdere er oplyste om myndighedernes anbefalinger og retningslinjer og skal praktisere høj hygiejne. 

5. STYR PÅ ARBEJDSGANGE 

Virksomheden har gennemgået sine arbejdsgange så tiden for tæt kontakt mellem både gæster, medarbejdere og leverandører mindskes. 

Det er ledelsens ansvar, at alle ledere og medarbejdere kan genkende symptomer på COVID19 og har viden om og forstår deres ansvar for straks at følge fastsatte procedurer. 

Med ”SAFE TO VISIT” sikrer vi et trygt besøg! Læs mere på horesta.dk/safetovisit – Her skabes minder

Posthuset er forvandlet til et madmekka, hvor vi samles om street food og nyder det i fællesskab. Her hylder vi hverdagskulturen, alle jer gæster og de lokale helte, der er med til at gøre Posthuset muligt. Det er her, vi mødes og skaber minder.